Πιστεύουμε ότι η ευελιξία, η αξιοπιστία και η βαθιά τεχνογνωσία είναι τα βασικά γνωρίσματα μας και αυτά που καθορίζουν τη σχέση με τους πελάτες μας.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών αναλύουμε και εκπονούμε μελέτες και εργασίες στον τομέα του επιχειρηματικού σχεδιασμού, της διασφάλισης ποιότητας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το κύριο χαρακτηριστικό μας είναι η ικανότητα της ουσιαστικής συνεργασίας με τους πελάτες μας ώστε να εκπληρώσουμε τους δικούς τους στόχους και να τους βοηθήσουμε να πάνε την επιχείρηση τους ακόμη παραπέρα.

Διασφάλιση Ποιότητας και υπηρεσίες πιστοποίησης

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2008

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 & EMAS II)

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας (ISO18001 & ΕΛΟΤ 1801)

Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)

Εργαστήριο Σύστημα Διαπίστευσης (ISO 17025)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – ΕΚΕ (SA 8000 – ISO 26000)

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001: 2005)

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (ELOT 1433)

Εθνικό πρότυπο για την «αποτελεσματικότητα για την υλοποίηση των δημοσίων έργων» οι διοικητικές μονάδες της εφαρμογής (ELOT 1429)

ECOLABEL